top of page

Е-commerce deals accounting service

Основне призначення програмного рішення - модернізація електронної комерції за допомогою інструментів технології розподіленого реєстру з використанням рахунку умовного зберігання коштів (ескроу), без прямої інтеграції програмного рішення з фінансовою установою.  

Модель реалізації програмного рішення

1. Тристоронній договір рахунку умовного зберігання (ескроу) між Власником рахунку, Банком та Бенефіціаром, укладений з метою надання Власником рахунку та Бенефіціаром посередницьких послуг в інформаційній сфері для забезпечення здійснення третіми угод у сфері електронної комерції (суб'єктами електронної комерції/послуг) з відстроченою оплатою без внесення авансового платежу (далі: Договір) з використанням інформаційно-комунікаційних систем. При цьому кошти, що зберігаються на рахунку ескроу, це відкладена оплата за Договором, яку Банк за вказівкою Бенефіціара передає продавцю/надавачу послуг Договору після переходу права власності на товар або отримання послуги замовником за таким Договором. 

2. Інформаційна платформа на основі технології розподіленого реєстру як інформаційно-комунікаційна система, на базі якої здійснюються угоди у сфері електронної комерції сторонами Договору – верифікованими користувачами інформаційної платформи, а Власником рахунку та Бенефіціаром, надаються послуги проміжного характеру в інформаційній сфері.

3. Спеціалізований сервіс (далі: Сервіс), який здійснюватиме програмний облік подій та їх реєстрацію у розподіленому реєстрі інформаційної платформи, що відбуваються в рамках здійснення Договору з метою забезпечення:

 • контролю подій за Договором його сторонами, а також їх представниками: Власником рахунку та Бенефіціаром; 

 • програмного контролю виконання умов Договору щодо отримання продавцям/надавачами послуг підстав для отримання відкладеної оплати за Договорами; 

 • автоматичного надання Бенефеціару підстав для його звернення до Банку із зазначенням про видачу коштів з рахунку ескроу третім особам (продавцям/надавачам послуг - одержувачам відстроченої оплати за Договорами). 

Дізнайтеся подробиці моделі реалізації програмного рішення При цьому основним елементом такого Сервісу є одиниця обліку прав сторін Договору (далі: одиниця обліку прав), яка фіксує події за Договором в інформаційній платформі за допомогою транзакції токена розподіленого реєстру. Для покупця/замовника як сторони Договору — це право на замовлення (право на акцепт Договору), а для продавця/надавача послуг, як іншої сторони Договору, це право на отримання коштів (право на закриття Договору). Реалізація продавцем/надавачем послуг права на отримання коштів з рахунку ескроу обумовлена виконанням сторонами Договору всіх умов такого Договору та ідентифікується Сервісом як подія припинення дії Договору з реєстрацією такої події в інформаційній платформі шляхом транзакції токена розподіленого реєстру. Ця модель передбачає реєстрацію прав замовника на укладання Договору в інформаційній платформі з присвоєнням унікального цифрового ідентифікатора за допомогою транзакції токена розподіленого реєстру. При цьому Договір може бути укладений на умовах продавця/надавача послуг, встановлених у публічній пропозиції (оферті) продавця/надавача послуг до обмеженого кола осіб, а саме до користувачів інформаційної платформи. Оферта продавця/надавача послуг знаходиться у відповідному реєстрі даної інформаційної платформи та може бути акцептована користувачем інформаційної платформи (замовником) лише за допомогою транзакції токена розподіленого реєстру. Таким чином, верифіковані та ідентифіковані користувачі інформаційної платформи, використовуючи програмне рішення, отримують можливість надійного та швидкого укладання угод в мережі Інтернет з ідентифікацією своїх прав за Договором з використанням одиниць обліку прав та реєстрації всіх подій за Договором в інформаційній платформі за допомогою транзакції токена розподіленого реєстру. Окремо слід зазначити, що це програмне рішення дозволяє забезпечити здійснення договорів окремого виду, а саме договорів на попереднє замовлення товару/послуги з відкладеною оплатою без внесення авансового платежу (Договір) та лише між користувачами інформаційної платформи. Наразі, такий вид договору в електронній комерції не використовується насамперед через дефіцит довіри між продавцем/надавачем послуг та замовником. Пропоноване програмне рішення спрямоване на забезпечення вирішення питання довіри між сторонами Договору завдяки: •ідентифікації та технічного гарантування суб'єктно-об'єктного складу Договору; •програмного контролю виконання умов Договору; •реєстрації всіх подій за Договором у розподіленому реєстрі інформаційної платформи. Тому реалізація запропонованого підходу дозволить популяризувати даний вид договорів у сфері електронної комерції, а також забезпечити розвиток ринкової інфраструктури у конкретно взятій країні чи світі загалом. Також слід сказати, що це рішення не створює нову форму або вид коштів, а спрямоване на автоматизацію способу контролю за виконанням умов конкретного Договору, у зв'язку з чим не підпадає під дію різноманітних рекомендацій міжнародних організацій щодо використання електронних або цифрових грошей. Кошти, що зберігаються на рахунку ескроу в Банку – це відкладена оплата за договорами попереднього замовлення товару або послуги без внесення авансового платежу. Сервіс не має відношення до рахунку ескроу, тому що не веде облік коштів, що на ньому знаходяться. Його функціональні можливості спрямовані виключно на здійснення Договорів, можна сказати, що основне його завдання – це ведення обліку заборгованості замовника за Договором.

Приклад використання рахунку ескроу

Загалом до основних переваг програмного рішення здійснення Договорів за допомогою рахунку умовного зберігання грошових коштів (ескроу) можна віднести: 

1.    Реєстрація та ідентифікація користувачів. 
Проста та безпечна реєстрація користувачів в інформаційній платформі (продавці/виконавці та замовники) з дотриманням вимог KYC та використанням принципу суверенної ідентичності для дотримання вимог GDPR

2.    Сервіс ескроу
Спеціалізований сервіс, який здійснює програмний контроль виконання умов за Договором та забезпечує облік заборгованості замовника, як відстрочену оплату за Договором.

3.    Інформаційна платформа на базі технології розподіленого реєстру. 
Використання технології розподіленого реєстру дозволяє забезпечити високий рівень надійності, безпеки та прозорості угод, а також їх незмінність і незворотність. 

4.    Управління угодами. 
Програмне рішення може надавати інструменти для управління угодами, такі як відстеження статусу замовлення, підтвердження отримання товару чи послуги та обробка можливих суперечок між покупцем та продавцем.

5.    Програмний контроль за виконанням умов.
Сервіс може автоматично перевіряти виконання умов угоди з реєстрацією всіх подій у розподіленому реєстрі інформаційної платформи, наприклад, таких як постачання товару або надання послуги, отримання продавцем/надавачем послуг відстроченої оплати з рахунку ескроу та ін.

 

6.    Інтеграція із податковими органами. 
Платформа може надати можливість автоматичної передачі інформації про угоди до податкових органів, полегшуючи податкову звітність для користувачів або забезпечити автоматизацію податкових відрахувань та формування податкових декларацій.

 

7.    Мобільний додаток. 
Розробка мобільного додатку для зручності використання сервісу як замовниками, так і продавцями/надавачами послуг. Це дозволить спростити процес укладання угод та використовувати мобільний додаток замість POS-терміналів та банківс
ьких карток.
 

8.    Токенізація. 
Токенізація прав на здійснення угод з відкладеною оплатою. Унікальні цифрові ідентифікатори (токени розподіленого реєстру) дозволяють реєструвати права на здійснення угод і можуть бути використані для ідентифікації угод з відкладеною оплатою, а також угод щодо переуступки прав на здійснення угод з відстроченою оплатою.

 

9.    Антикорупційний контроль. 
Мінімізація корупційних ризиків за рахунок програмного контролю, застосування алгоритмів та зниження впливу людського фактора.

 

Переваги 

Переваги для продавців/надавачів послуг та замовників: 

 • безпечний спосіб укладання угод через Інтернет;

 • ідентифікація учасників правочину;

 • безпека здійснення оплати за купівлю товарів/послуг;

 • зручний спосіб здійснення покупок товарів та послуг з відкладеною оплатою;

 • облік усіх операцій із використанням технології розподіленого реєстру;

 • швидка та зручна програмна інтеграція з інтернет-магазинами;

 • програмний контроль цільового використання коштів;

 • використання мобільного додатка замість POS-терміналів та банківських карток;

 • захист від шахрайства;

 • скорочення транзакційних та тимчасових витрат;

 • процесинг угод із використанням технології розподіленого реєстру;

 • дотримання законодавства та податкових гарантій;

 • гнучкість: програмне рішення може бути адаптоване для різних видів діяльності та законодавчих вимог різних країн світу.

Переваги для Банку:

 • за рахунок збільшення кількості роздрібних та корпоративних клієнтів, Банк може розширити свою клієнтську базу та збільшити прибуток;

 • зниження витрат обслуговування клієнтів – користувачів платформи;

 • більш вигідна модель еквайрингу;

 • додаткова ліквідність Банку, акумульована на рахунках ескроу;

 • підвищення конкурентоспроможності над ринком банківських послуг;

 • зниження ризику шахрайства: програмне рішення на базі рахунку ескроу дає додатковий рівень безпеки, що означає зниження ризиків та втрат для Банку та його клієнтів;

 • зміцнення репутації: надання послуг ескроу може зміцнити репутацію банку як надійного та безпечного партнера для здійснення онлайн-угод;

 • можливість масштабування: програмне рішення може бути поширене на безліч рахунків ескроу та може бути легко масштабоване для обробки великої кількості транзакцій, що дозволяє накопичувати обороти та прибуток;

 • покращення якості обслуговування: програмне рішення дозволить Банку пропонувати клієнтам, простий безпечний та надійний спосіб здійснення угод в Інтернеті, покращує їх лояльність до Банку.

bottom of page