top of page

Агробон та віртуальні активи

У контексті віртуальних активів слід зазначити, що в основі проекту «Агробон» знаходиться технологія розподіленого реєстру. Водночас варто зазначити, що ця технологія застосовується для токенізації правовідносин між покупцями та продавцями агропродукції, що регламентовані відповідними договорами, а також для фіксації в розподіленому реєстрі Системи Bitbon подій, що відбуваються в межах таких правовідносин.

 

Під токенізацією правовідносин варто розуміти, що для управління правами та обов'язками в межах конкретного договору використовується спеціальний ідентифікатор — токен розподіленого реєстру, одиниці обліку якого дозволяють їх власникам — сторонам такого договору — вести облік своїх прав та обов’язків відповідно до договору, а також відступати їх іншим користувачам платформи Агробон.

 

Важливо, що всі правовідносини між покупцями та продавцями — користувачами платформи Агробон — регулюються укладеними між ними господарськими договорами, а одиниці токену розподіленого реєстру використовуються для обліку таких правовідносин у розподіленому реєстрі Системи Bitbon. До того ж частина умов договору може технічно контролюватися та виконатися за допомогою застосування спеціалізованих алгоритмів.

Тому в межах платформи Агробон пропонується комплексне рішення щодо токенізації правовідносин із використанням метаконтрактів — токенізованих активів, що є договорами у цифровій формі, зареєстрованими у розподіленому реєстрі, управління правами та обов’язками сторін за якими здійснюється за допомогою одиниць обліку токену розподіленого реєстру із можливістю автоматизації контролю та виконання умов за такими договорами, а також реєстрацією подій у розподіленому реєстрі Системи Bitbon.

Тому, якщо розглядати токенізовані активи платформи Агробон на предмет їхнього співвідношення з такими видами віртуальних активів, як цифрові гроші або цифрові цінні папери, то очевидно, що вони мають абсолютно різні сутнісні та прикладні характеристики.

Так, цифрові гроші, будучи однією з форм грошових коштів, успадковують і їхні основні функції:

  • міра вартості;

  • засіб обігу;

  • засіб платежу;

  • засіб накопичення.

 

Метаконтракти платформи Агробон, будучи договорами у цифровій формі з додатковими властивостями в аспекті управління правами та обов’язками сторін, не мають властивостей грошей, тому не можуть бути прирівняними до них.


Говорячи про цифрові цінні папери або так звані Security-токени, то для оцінки того, чи належить метаконтракт платформи Агробон до цієї категорії, варто звернутися до вже усталеної практики Комісії з цінних паперів і бірж США, яка для цих цілей застосовує так званий Тест Хоуї. Він охоплює чотири ключові елементи, що мають бути дотримані, щоб вважати угоду правочином із цінними паперами:

  1. Інвестування грошей.

  2. Спільне підприємство.

  3. Обґрунтоване очікування прибутку.

  4. Прибуток, отриманий завдяки зусиллям інших осіб.

В основі метаконтрактів платформи Агробон знаходяться господарські договори на поставку наявної агропродукції або договори на оформлення попереднього замовлення на поставку агропродукції майбутнього врожаю, предмет яких не відповідає критеріям Тесту Хоуї. До того ж такі договори у класичному вигляді мають широке застосування серед аграріїв та не прирівнюються до цінних паперів.

Водночас, залежно від особливостей регіонального та/або національного законодавства у сфері електронної комерції та аграрного сектору, укладання договорів на поставку наявної агропродукції або договорів на оформлення попереднього замовлення на поставку агропродукції майбутнього врожаю за допомогою метаконтрактів на базі платформи Агробон здійснюватиметься з урахуванням вимог законодавства.

bottom of page