top of page

Екологічність бізнес-моделі «АГРОБОН»

Проект «Агробон» пропонує низку відповідей на важливі екологічні вимоги та економічні виклики для роботи з агроринками Євросоюзу та всіх розвинених країн!

pngwing_edited.png

Екологія, «вуглецевий слід» та сертифікація походження агропродукції

kisspng-computer-icons-product-managemen

Сприяння європейській інтеграції та переплетення економічних зв’язків у Європі.

kisspng-iphone-4s-computer-icons-telepho

Нова глобальна платформа цифрової комерції без міжнародних валютних транзакцій.

kisspng-globe-world-map-computer-icons-global-5ad39fe833c023.895843521523818472212.png

Глобальна масштабованість проекту та нова функція для традиційного банкінгу у цифровій комерції

aerial-view-of-green-forest.jpg

Екологія, «вуглецевий слід» та сертифікація походження агропродукції

Менше посередників та коротші логістичні ланцюжки

Завдяки функції пошуку найближчих контрагентів на платформі «Агробон» скорочуються час та відстані, які роз’єднують продавця і покупця. Це зменшує емісію парникових газів (CO2), пов'язану з фізичним перевезенням товарів, та пом'якшує вплив на клімат.

Сприяння європейській інтеграції та переплетення економічних зв'язків у Європі

Рівні «правила гри», керуючись законом, при вході на ринки ЄС.

У разі визнання та використання державними органами країн ЄС захищених блокчейн-реєстрів екосистеми One.space, наша Система надасть органам влади ЄС, України та інших країн ще більшу простоту і прозорість у підтвердженні операцій (укладених договорів, фактичних відвантажень, переміщень вантажу та ін.) у постачальників. Це забезпечить рівні «правила гри» за законом та попередження будь-яких шахрайських дій, а також полегшить автоматичну передачу відомостей для оподаткування – через моніторинг фінансового обігу у ваших угодах.

Цифрова інтеграція між продавцями, покупцями та державними органами, особливо – у Євросоюзі – завдяки веденню реєстру продавців та класичних банківських рахунків ескроу:

  • Ведення блокчейн-реєстрів з підтвердженням відповідних сертифікаційних вимог ЄС, директив та регламентів ЄС до агропродукції стане ключовою умовою доступу фермерів/постачальників поза ЄС – до агроринків ЄС. Як наслідок, це неминуче призведе до зміни структури учасників ринку: на них стане менше торгівельних посередників та більше цінової передбачуваності.

  • Це також прямо відповідає політичним намірам ЄС: внутрішньо-європейська співпраця, переплетення господарських зв'язків та, головне – прямий продаж якісних продуктів за передбачуваними цінами.

  • У таких блокчейн-реєстрах можна зберігати дані про виробника і продавця агропродукції, про реєстрацію реальних ділянок землі, сівозміну на них, історію внесення добрив – тобто дані про технологічну відповідність української продукції. Це фактично добровільний, але дуже рекомендований захід.

Глобальна масштабованість проекту та нова функція для традиційного банкінгу у цифровій комерції

Масштабована архітектура на основі цивільного права та цифрової екосистеми.

Проект «Агробон» з архітектурою, що масштабується, може бути легко розширений в інших країнах – як в Україні, країнах ЄС, так і на Близькому Сході та Середній Азії. До початку 2024 року у наших намірах - почати це реалізовувати за допомогою реєстрації регіонального оператора в екосистемі.

Більше саморегуляції ринків на основі права, законності та персональної верифікації.

Наші регіональні оператори Системи Bitbon, які вже готуються до старту наприкінці 2023 року, виконуватимуть функції «зв'язувальної ланки» між локальними фермерами, домогосподарствами та покупцями. Ці оператори можуть відповідати за підтримку якості сервісу, перевірку репутації учасників угоди, вирішення конфліктів, управління реєстром продавців та загальне обслуговування користувачів у своєму регіоні (країні, районі, великому місті…).

Класичні ескроу-рахунки у банках.

Відкриття ескроу-рахунків у кожній з цих країн дозволить забезпечити безпеку транзакцій та довіру між учасниками, оскільки ці рахунки будуть захищені регулятивними механізмами країни-резидента.

Нова глобальна платформа цифрової комерції без міжнародних валютних транзакцій

Крок до створення нової глобальної платформи цифрової комерції без міжнародних валютних транзакцій. Протягом 2-х років проект «Агробон» може бути трансформований у проект модернізації цифрової комерції. Це виходить далеко за межі звичних моделей е-комерції. Ідея створення глобальної платформи цифрової комерції без міжнародних валютних транзакцій на основі концепції «Агробон» видається перспективною для венчурних інвесторів.

Для забезпечення оплати можна використовувати класичні рахунки умовного зберігання (ескроу) з розширеними можливостями завдяки застосуванню програмного контролю виконання умов на базі технології розподіленого реєстру. Такий підхід значно підвищує безпекові аспекти, а також може стати універсальним способом забезпечення оплати, який не залежить від географії та політики.

Основні елементи такої системи можуть включати:

 
1. Децентралізовану платформу: Замість централізованих ринків, децентралізована платформа та екосистема сервісів «Система Bitbon» дозволить продавцям та покупцям взаємодіяти безпосередньо, зменшуючи витрати та складність.

2. Місцеві оператори: як і у випадку з «Агробоном», місцеві оператори можуть підтримувати функціональність інформаційної платформи в кожній країні, забезпечуючи дотримання місцевого законодавства та залучення учасників.

3. Токенізація: Токенізація правочинів, в тому числі з використанням фінансових цінностей, суттєво розширює кількість ступенів свободи на кожному з етапів цифрової комерції, а також рівень надійності та безпеки при провадженні таких правочинів у всьому світі.

4. Сервіс ескроу: традиційний для банкінгу сервіс ескроу-рахунку (або банківського рахунку умовного зберігання) можна використовувати для забезпечення безпеки та довіри між учасниками в будь-якій країні світу без внесення змін до законодавства та не підпадаючи під суворе регулювання SEC (США), DSA та MiCA ( ЄС) та ін. щодо обігу криптоактивів.

5. Смарт-контракти: смарт-контракти можуть використовуватися для автоматизації процесів та забезпечення виконання умов угоди.

6. Глобальний блокчейн-реєстр угод: реєстр може зберігати та підтверджувати мільйони транзакцій, забезпечуючи прозорість та можливість їх перевірки, зберігаючи приватність персональних даних.

bottom of page