top of page
82.jpg
Залучення фінансування під поставку агропродукції майбутнього врожаю за допомогою платформи «Агробон»

Наявна практика залучення фінансування під поставку агропродукції майбутнього врожаю може бути оптимізована та масштабована за допомогою пропонованої моделі на базі платформи «Агробон» завдяки:


•    укладанню договорів у цифровому вигляді та їх токенізації;
•    управлінню правами й обов’язками за договорами поставки агропродукції майбутнього врожаю з фіксацією всіх подій у розподіленому реєстрі Системи Bitbon;
•    можливості швидкого та надійного відступлення законних прав за договором (в один клік);
•    використанню рахунку умовного зберігання (ескроу);
•    розширенню можливостей рахунку умовного зберігання (ескроу) завдяки використанню спеціалізованих сервісів Системи Bitbon;
•    укладанню договору страхування;
•    мінімізації зусиль Агровиробників на пошук та залучення фінансування для виробництва агропродукції.

 

Загальну модель залучення фінансування під поставку агропродукції майбутнього врожаю за допомогою платформи «Агробон» зображено на схемі:

Схема 2 (1).png
Модель залучення фінансування під поставку агропродукції майбутнього врожаю за допомогою платформи «Агробон» містить такі етапи:

1.    Створення публічної оферти 

Агровиробник створює публічну оферту на продаж агропродукції майбутнього врожаю на платформі «Агробон». У цій оферті зазначаються всі потрібні деталі, включно з ціною, обсягом та очікуваною датою поставки, зобов’язаннями сторін і наслідками їх невиконання.

2.    Токенізація публічної оферти

Використовуючи інтерфейсні рішення та функціональні можливості платформи «Агробон», Агровиробник токенізує публічну оферту та створює метаконтракт, що дозволяє покупцям за допомогою одиниць обліку акцептувати цю оферту, а також управляти правами й обов’язками за нею із фіксацією всіх подій у розподіленому реєстрі Системи Bitbon.

3.    Попереднє замовлення від покупця

Покупці, використовуючи сервіс оголошень, за допомогою обміну одиниць обліку токенізованих прав, похідних від договору рахунку умовного зберігання (ескроу), на якому розміщено грошові кошти, призначені для відкладеної оплати попереднього замовлення агропродукції майбутнього врожаю (далі — одиниці обліку оплати), на одиниці обліку метаконтракту публічної оферти продавця (далі — одиниці обліку оферти), здійснюють акцепт цієї оферти та оформлюють попереднє замовлення на агропродукцію майбутнього врожаю. Завдяки отриманим від покупців одиницям обліку оплати здійснюються контроль та оцінювання потрібної Агровиробнику суми. Якщо потрібної суми нема, оферта вважається неукладеною та автоматично здійснюється зворотний обмін: покупцям повертаються їхні одиниці обліку оплати, а Агровиробнику — одиниці обліку оферти. Якщо потрібну суму зібрано, то для набуття чинності офертою потрібне укладання договору страхування. Важливо зазначити, що всі події в межах таких правочинів фіксуються в розподіленому реєстрі Системи Bitbon, що значно підвищує рівень надійності таких правочинів і мінімізує людський фактор та шахрайські прояви.

4.    Укладання договору страхування

Перед тим як публічна оферта набуде чинності, Агровиробник укладає договір страхування майбутнього врожаю на суму, що дорівнює сумі попередніх замовлень від покупців. Цей страховий поліс захищає як Агровиробника, так і покупців у разі непередбачуваних обставин, що можуть вплинути на врожай. Водночас наявна практика укладання договорів поставки агропродукції майбутнього врожаю в аспекті страхування інтересів покупців свідчить про широке використання моделі із заставою. Така модель реалізується завдяки додаванню до суттєвих умов договору про поставку агропродукції майбутнього врожаю зобов’язання укладання договору застави майна (як правило, майбутнього врожаю). До того ж в аспекті платформи «Агробон» існує можливість страхового забезпечення правочину за допомогою технічного блокування доступу продавця до певної кількості спеціалізованої програмної продукції — одиниці «ПЗ Bitbon», що знаходиться у власності продавця (оферента) як заставного майна

​​5.   Набуття чинності публічною офертою

Після того як потрібну суму зарезервовано та страхування правочину здійснено, оферта набуває чинності. 

6.    Викуп прав акцептанта. 

Однією із суттєвих умов публічної оферти з попереднього замовлення агропродукції майбутнього врожаю є зобов’язання оферента викупити в акцептанта право на агропродукцію в зазначений період часу, а в акцептанта — продати таке право. Також якщо це передбачено офертою, акцептант може реалізувати своє право на отримання агропродукції в натуральному вигляді. Водночас до настання періоду викупу акцептант має право розпорядитися своїм правом на свій розсуд за допомогою його відступлення, тобто обміняти, подарувати або продати, але з настанням періоду викупу таке право обмежується до продажу акцептанту або отримання агропродукції за допомогою самовивозу. В разі неможливості виконання оферентом своїх зобов’язань щодо викупу прав акцептантів покупцям за договором страхування правочину повертаються їхні грошові кошти. Водночас наявна практика укладання договорів поставки агропродукції майбутнього врожаю в аспекті страхування інтересів покупців свідчить про широке використання моделі із заставою. Така модель реалізується завдяки додаванню до суттєвих умов договору про поставку агропродукції майбутнього врожаю зобов’язання укладання договору застави майна (як правило, майбутнього врожаю). До того ж в аспекті платформи «Агробон» існує можливість страхового забезпечення правочину за допомогою технічного блокування доступу продавця до певної кількості спеціалізованої програмної продукції — одиниці «ПЗ Bitbon», що знаходиться у власності продавця (оферента) як заставного майна.

Важливо зазначити, що страхування, яке здійснюється на випадок неотримання або недоотримання врожаю агропродукції через настання страхових ризиків, — це не єдиний засіб безпеки правочину попереднього замовлення агропродукції майбутнього врожаю. В конкурентній боротьбі за увагу покупців продавці агропродукції вільні у виборі гарантій виконання зобов’язань оферента.  


Отже, пропонована модель залучення фінансування під поставку агропродукції майбутнього врожаю за допомогою платформи «Агробон» дозволяє Агровиробникам швидко та зручно залучати фінансування під виробництво агропродукції без зайвої паперової тяганини, але з вищим ступенем надійності, прозорості та контролю правовідносин завдяки використанню технології розподіленого реєстру.

bottom of page