top of page

Концепція проекту «Агробон»

Ідея проекту «Агробон»

Полягає у створенні й реалізації програмного рішення, що сприяє спрощенню та пришвидшенню процесу укладання угод між фермерами (постачальниками агропродукції) і покупцями агропродукції майже в будь-якій країні світу.

Це досягається за рахунок використання децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon» українського походження, що базується на технології розподіленого реєстру (блокчейн) та механізмі токенізації. Таке програмне рішення дозволяє користувачам платформи швидко та зручно укладати договори (угоди) на постачання агропродукції, легко здійснювати відступлення прав та обов’язків за такими договорами з ідентифікацією суб’єктного складу й фіксацією всіх подій у розподіленому реєстрі інформаційної платформи.

Це забезпечує прозорість, надійність і гнучкість взаємодії між учасниками платформи, а також можливість адаптувати рішення під різні регіональні особливості та законодавчі вимоги.

 

Farming Field_edited.jpg

Технології та сервіси

Технологічна модель проекту «Агробон» базується на використанні:

 1. Інформаційної платформи на базі технології розподіленого реєстру з безліччю цифрових сервісів усередині.

 2. Сервісу токенізації правовідносин за договорами.

 3. Сервісу токенізації правовідносин із грошима в угодах електронної комерції з використанням механізмів ескроу.

 4. Сервісу оголошень.

Інформаційна платформа на базі технології розподіленого реєстру забезпечує:
 

 • верифікацію та ідентифікацію суб'єктно-об'єктного складу угод;

 • облік прав та обов'язків користувачів за договорами й управління ними за допомогою одиниць токенізованих активів;

 • децентралізацію, прозорість та надійність зберігання даних про угоди між користувачами інформаційної платформи.

Сервіс токенізації правовідносин за договорами

Надає механізми для створення договорів на постачання агропродукції з можливістю відступлення прав та обов'язків за такими договорами в угодах із використанням одиниць токенізованих активів.

Сервіс токенізації правовідносин із грошовими коштами в угодах електронної комерції за допомогою використання механізмів ескроу

 

Надає рішення для зручного та надійного управління правами й обов'язками за договорами щодо відкладеної оплати за поставку агропродукції з використанням нового інструменту обліку та підтвердження прав на активи – одиниць токенізованих активів.


Такі одиниці використовуються для вимірювання та обліку прав покупця на попереднє замовлення поставки агропродукції без внесення авансового платежу, а також як інструмент програмного контролю за виконанням умов за договором рахунку умовного зберігання (ескроу) з метою забезпечення отримання продавцем (постачальником агропродукції) відкладеної оплати як факту закриття угоди на постачання агропродукції.

Для забезпечення функціонування сервісу токенізації правовідносин із грошовими коштами в угодах електронної комерції передбачається обов'язкове укладання тристороннього договору рахунку умовного зберігання (між власником рахунку, банком та бенефіціаром) із метою надання третім особам (продавцям і покупцям агропродукції) можливості його використання для оплати в межах здійснення електронної комерції та автоматичного (програмного) контролю за виконанням умов за договором ескроу для розпорядження грошовими коштами бенефіціаром на користь третіх осіб (продавців – одержувачів відкладеної оплати за угодами, укладеними на платформі).

Функціональні можливості сервісу забезпечують цільове використання коштів, а саме, купівля агропродукції на чітко визначеній території, що дозволить запобігти можливі зловживання і збільшити загальну безпеку та прозорість системи.

Сервіс оголошень

Надає механізми для здійснення замовлень та укладання угод на поставку агропродукції з відкладеною оплатою і без внесення авансового платежу за допомогою алгоритмізованого обміну одиниць токенізованих активів, що забезпечують ідентифікацію й облік, а також управління правами та обов'язками за договорами між користувачами платформи (продавцями й покупцями).

 

В основі сервісу оголошень знаходиться реєстр продавців, який супроводжує підприємство – власник рахунку ескроу. Будучи власником реєстру продавців таке підприємство ідентифікує та верифікує їх, а також контролює виконання ними своїх публічних пропозицій щодо продажу агропродукції, опублікованої на сервісі. Сервіс оголошень поділений на розділи для готової агропродукції та агропродукції майбутнього врожаю.

 

Другий варіант дає можливість продавцям отримати фінансування у вигляді попереднього замовлення. При цьому перший варіант передбачає продаж агропродукції та можливість обміну правами покупця між користувачами екосистеми, а другий варіант доповнюється  можливістю викупу права покупця агропродукції майбутнього врожаю продавцем цієї  у покупця за певну ціну та певний період часу.

 

Цей підхід суттєво спрощує процес купівлі та продажу агропродукції, робить його більш прозорим та безпечним, а також збільшує доступність фінансування для продавців агропродукції.

Також цей сервіс забезпечує надійність, безпеку та прозорість укладання угод, а його організаційно-технологічна модель, зокрема, передбачає захист від шахрайства та дотримання інтересів усіх сторін угоди:

 • постачальник упевнений, що отримає гроші після доставки агропродукції покупцю;

 • покупець упевнений, що отримає замовлену агропродукцію, та не платить гроші наперед;

 • логістичний агент упевнений, що отримає винагороду за доставку агропродукції покупцю.

Важливо звернути увагу на те, що логістичним агентом може бути як логістична компанія, так і будь-який користувач інформаційної платформи, сертифікований на цю роль, який уже їде маршрутом, що умовно збігається з маршрутом доставки агропродукції, і може отримати винагороду за доставку агропродукції покупцю.

Отже, програмне рішення «Агробон» надає децентралізований, ефективний і безпечний механізм для здійснення прямих операцій та управління економічними відносинами між учасниками децентралізованої соціальної мережі «Система Bitbon».

Модель взаємодії між користувачами платформи «Агробон»

Загальна модель відносин між постачальниками агропродукції та покупцями за допомогою платформи «Агробон» зображена на схемі:

Схема агробона_1_edited_edited.png

Користувач інформаційної платформи поповнює рахунок умовного зберігання (ескроу) як третя особа.

Після зарахування коштів власник рахунку ескроу отримує повідомлення від банку та здійснює процес токенізації, а користувач на свою адресу обліку в інформаційній платформі отримує одиниці токену для вимірювання та обліку прав покупця на попереднє замовлення постачання агропродукції.

Фермер (постачальник агропродукції) створює і токенізує договір на поставку агропродукції з можливістю відступлення прав та обов'язків за таким договором в угодах із використанням одиниць токенізованих активів. Після цього він розміщує оголошення на продаж агропродукції, кількісні показники якої, а також обов'язки постачальника щодо цієї агропродукції визначаються кількістю одиниць токенізованого активу, що розміщується в сервісі оголошень у межах оголошення фермера.

Покупець на сервісі оголошень знаходить товар, що його цікавить, і робить замовлення, розміщуючи зустрічне оголошення на купівлю конкретної агропродукції. Унаслідок взаємного виконання цих оголошень, постачальник та покупець укладають договір про постачання агропродукції з відкладеною оплатою без авансового платежу.

Фермер передає логістичному агенту агропродукцію та дані з доставки, що засвідчується надсиланням повідомлення в сервіс оголошень.

Логістичний агент доставляє агропродукцію покупцю.

Після успішної передачі агропродукції покупцю надсилається повідомлення в сервіс оголошень.

Унаслідок виконання умов замовлення в межах укладеного договору між фермером і покупцем про постачання агропродукції:

 • покупець отримує одиниці токену, що визначають його права на отриману агропродукцію;

 • фермер отримує одиниці токену, що визначають його права на отримання відкладеної оплати за продаж агропродукції в межах укладеного договору;

 • логістичний агент отримує одиниці токену, що визначають його права на отримання відкладеної оплати за доставку агропродукції покупцю.

Після виконання своїх зобов'язань щодо постачання агропродукції фермер надсилає заявку бенефіціару для отримання відкладеної оплати з рахунку ескроу за постачання агропродукції. Водночас одиниці токенізованого активу є ідентифікатором прав постачальника на отримання відкладеної оплати. Бенефіціар обробляє цю заявку та надсилає платіжне розпорядження до банку. Логістичний агент отримує відкладену оплату за надану послугу з використанням аналогічних механізмів.

Банк за розпорядженням бенефіціара переказує на рахунок фермера відповідну суму коштів.

Green-field-sunset_1680x1050.jpg
Унікальні особливості агромаркетплейсу «Агробон»

Регіональні оператори

Є важливою ланкою в цифровій екосистемі програмного рішення «Агробон» та децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon». Вони утворюються в різних країнах на основі договорів франчайзингу з власником інфраструктури «Система Bitbon» та відіграють ключову роль в адаптації платформи до місцевого законодавства й регулятивних вимог.

Регіональні оператори відповідають за реалізацію проекту «Агробон» на місцевому рівні, включно з упровадженням сервісів проекту відповідно до потреб та особливостей кожного регіону. Вони також сприяють розвитку та розширенню платформи, адаптуючи її до місцевих ринків і законодавств.

Така децентралізована структура з регіональними операторами забезпечує гнучкість та масштабованість платформи, дозволяючи їй адаптуватися до різних ринків і сфер діяльності. Унаслідок цього програмне рішення «Агробон» і Система Bitbon можуть успішно функціонувати та розвиватися у глобальному масштабі, дотримуючись законодавчих вимог кожної країни й забезпечуючи максимальну ефективність у межах децентралізованої економічної мережі.

Регіональні оператори зможуть самостійно визначитися з варіантами оплати податкових платежів та подання декларацій про доходи, пов'язані з угодами, що здійснюються за допомогою програмного рішення «Агробон».

Масштабованість

Це ключовий аспект програмного рішення «Агробон» і децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon». Здатність легко та швидко масштабувати сервіси платформи дозволяє адаптувати її під різноманітні програми і сфери діяльності, що робить її універсальним інструментом для організації економічних відносин між користувачами.

Завдяки гнучкій архітектурі та використанню блокчейн-технології платформа з легкістю може бути розширена й адаптована для різних галузей і ринкових сегментів. Це означає, що програмне рішення «Агробон» може бути застосоване в різних сферах, таких як сільське господарство, промисловість, торгівля, освіта, публічне управління, управління публічними фінансами та багатьох інших.

Така масштабованість також забезпечує можливість для зростання та розвитку платформи, оскільки нові ринки і сфери діяльності можуть бути інтегровані в екосистеми Системи Bitbon без значних витрат на розроблення та впровадження. Це створює міцну основу для сталого зростання та успіху програмного рішення «Агробон» і децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon» у глобальному масштабі.

Юридичний захист

Однією з основних цілей програмного рішення «Агробон» і децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon» є забезпечення повного юридичного захисту та дотримання вимог законодавства кожної країни, де планується запуск платформи.

Для досягнення цієї мети платформа передбачає утворення регіональних операторів на основі договорів франчайзингу із власником інфраструктури Системи Bitbon. Регіональні оператори будуть відповідальні за інтеграцію платформи відповідно до законодавства конкретної країни та забезпечення дотримання всіх юридичних вимог.

Отже, юридичний захист і дотримання вимог законодавства є одним із пріоритетних напрямів розроблення та впровадження програмного рішення «Агробон» і децентралізованої соціальної мережі економічних відносин «Система Bitbon», що забезпечує довіру користувачів до платформи та сприяє її успішному розвитку на світовому ринку.

Переваги агромаркетплейсу «Агробон»

Електронна комерція, організована на основі програмного рішення «Агробон», має низку переваг, що роблять її привабливою для користувачів та сприяють її успішному розвитку. Серед ключових переваг можна виокремити:

Прозорість

Завдяки використанню блокчейн-технології всі угоди з відступлення прав на товари та послуги між користувачами платформи повністю прозорі й відстежуються.

Гнучкість

Легке масштабування та адаптація до регіональних особливостей: сервіси платформи можуть бути легко масштабовані й адаптовані під потреби різних регіонів, що дозволяє використовувати агробон у різних країнах, враховуючи законодавчі та культурні особливості.

Економічність

Відсутність потреби у використанні грошових коштів під час укладання угод завдяки обміну одиницями токенів розподіленого реєстру між користувачами платформи полегшує процес укладання угод і знижує комісійні витрати.

Екологічність

Зменшення логістичних перевезень завдяки можливості знаходити найближчих контрагентів сприяє скороченню викидів вуглекислого газу та інших забруднюючих речовин.

Збільшення кількості виробників агропродукції, для яких це не основний вид діяльності, спричинить підвищення якості такої продукції, оскільки невеликі за обсягом посівні площі та відсутність цілей щодо великих  прибутків у поєднанні з дієвою системою оцінок, що має місце в цифровій екосистемі, безумовно призведуть до стимулювання здорової конкуренції якості агропродукції.

Одним із ключових чинників такої конкуренції стане екологічність агропродукції.

Надійність

Система Bitbon надає безпечне та надійне середовище для здійснення операцій, захищаючи користувачів від шахрайства й інших ризиків.

Легальність

Юридичний захист і дотримання законодавства: програмне рішення «Агробон» та децентралізована соціальна мережа економічних відносин «Система Bitbon» передбачають повний юридичний захист і дотримання вимог законодавства кожної країни, де планується запуск платформи.

Ці переваги роблять програмне рішення Агробон децентралізовану соціальну мережу економічних відносин Система Bitbon привабливими для користувачів та сприяють їхньому успішному розвитку на світовому рівні.

До того ж платформа «Агробон» за своєю суттю та пропонованим рішенням є більш ефективним, досконалим і комплексним аналогом уже наявних платформ e-commerce та ескроу-сервісів. Також інформаційна платформа передбачає механізми для фінансування агровиробників із боку користувачів платформи, що є більш гнучким та економічно вигідним рішенням порівняно з наявними платформами, наприклад AgroApp, що вирішують це завдання, виступаючи посередниками між фермерами та банками.

1637226460_2-gamerwall-pro-p-temnaya-trava-tekstura-oboi-na-zastavku-3.jpg
Платформа «Агробон» дозволить трансформувати та покращити 3 аспекти аграрного сектору:

Розвити стійке сільське господарство: збільшення кількості людей, які вирощують агропродукцію на продаж, і конкуренція з якості продукції за рахунок її екологічності можуть привести до скорочення використання хімічних добрив та пестицидів. Це, у свою чергу, допоможе зберегти ґрунт, водні ресурси та біорізноманіття, сприяючи розвитку сталого сільського господарства.

Забезпечити прозорість та контроль якості: платформа забезпечує прозорість та контроль за якістю продукції через систему оцінок і рейтингів, що дозволяє покупцям та продавцям здійснювати свою діяльність і будувати довірчі відносини.

Стимулювати розвиток місцевих громад: підтримка локальних фермерів та виробників може сприяти розвитку місцевих економік і зміцненню соціальних зв’язків у сільських спільнотах.

Отже, програмне рішення «Агробон» і децентралізована соціальна мережа економічних відносин «Система Bitbon» можуть відіграти важливу роль у розвитку стійкого та екологічного сільського господарства, а також покращенні якості життя фермерів і домогосподарств.

bottom of page